DỊCH VỤ / Dịch vụ xây lắp

  • Lắp đặt các hệ thống, thiết bị viễn thông

    Hiện nay, KASATI đang vươn tới vị trí hàng đầu trong các công ty cung cấp dịch vụ lắp đặt các hệ thống, thiết bị viễn thông. Thực hiện dự án với các tập đoàn viễn thông lớn...
    Xem chi tiết