Dịch vụ viễn thông

Đo kiểm chất lượng mạng viễn thông

Từ giữa năm 2007, Công ty CP KASATI đã lên kế hoạch thành lập Phòng Đo kiểm chuyên cung cấp các dịch vụ đo kiểm, đánh giá thiết bị, chất lượng mạng

Thông tin chi tiết

Từ giữa năm 2007, Công ty CP KASATI đã lên kế hoạch thành lập Phòng Đo kiểm chuyên cung cấp các dịch vụ đo kiểm, đánh giá thiết bị, chất lượng mạng và dịch vụ viễn thông, CNTT. Sau hơn 01 năm chuẩn bị, Công ty đã được Bộ Thông tin & Truyền thông ra Quyết định số 1188/QĐ-BTT&TT ngày 5-8-2008 về việc chỉ định Phòng Kỹ thuật Đo kiểm thuộc Công ty Cổ phần Viễn thông – Tin học – Điện tử (KASATI).


Hiện tại, việc đo kiểm phục vụ công tác quản lý chất lượng thuộc quản lý chuyên ngành của Bộ Thông tin và Truyền thông gồm hai danh mục chỉ định là đo kiểm trạm truyền dẫn vi ba đường dài trong nước và trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng (BTS). Từ khi thành lập, Công ty đã thực hiện đo kiểm hơn 300 trạm cho 02 nhà khai thác mạng Vinaphone và Mobifone tại các tỉnh phía Nam, góp phần nâng cao chất lượng và dịch vụ cho mạng GSM.

Theo quy định của Bộ Thông tin & Truyền thông, từ năm 2011 tất cả các trạm BTS sau thời gian phát sóng (3 tháng) phải có hồ sơ đo kiểm. Có thể nhận thấy nhu cầu về hoạt động đo kiểm trong tương lai rất lớn. Chính vì thế, Công ty đang gia tăng nguồn lực về con người, về thiết bị đo nhằm phục vụ tối đa theo yêu cầu khách hàng. Tin rằng, với những nỗ lực này, thời gian tới, dịch vụ đo kiểm của Công ty sẽ ngày càng phát triển, mang lại nhiều giá trị có ý nghĩa về công tác quản lý chất lượng hạ tầng mạng cho cả Công ty cũng như khách hàng.

Các dịch vụ chính:
 

  • Tổ chức thực hiện đo kiểm, cấp kết quả đo kiểm, tư vấn nâng cao chất lượng chuyên ngành bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin bao gồm sản phẩm, công trình, dịch vụ bưu chính, mạng và dịch vụ viễn thông, điện tử, công nghệ thông tin và Internet.
  • Tổ chức thực hiện đo kiểm trong việc giám sát chất lượng dịch vụ bưu chính, viễn thông theo quy định của Bộ Bưu chính, Viễn thông và Cục Quản lý chất lượng Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin.
  • Thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ về đo kiểm chuyên ngành bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin.
  • Tham gia các hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đo kiểm chuyên ngành bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin.
BÀI VIẾT LIÊN QUAN