Dịch vụ viễn thông

Xây lắp các nhà trạm viễn thông

Khảo sát, thi công hệ thống tiếp đất, chống sét cho các công trình viễn thông. Cung cấp các dịch vụ giám sát thi công xây dựng các công trình viễn thông và anten. Cung cấp dịch vụ tư vấn và hỗ trợ kỹ thuật thi công xây dựng

Thông tin chi tiết

Khảo sát, thiết kế, lập dự toán và thi công các đài, trạm viễn thông cho các nhà cung cấp dịch vụ, các Viễn thông tỉnh, thành.

             

Cung cấp – Lắp đặt các chủng loại nhà trạm lắp ghép mobile shelter Xây dựng các đài trạm viễn thong cho các nhà cung cấp dịch vụ

 

Khảo sát, thi công hệ thống tiếp đất, chống sét cho các công trình viễn thông. Cung cấp các dịch vụ giám sát thi công xây dựng các công trình viễn thông và anten. Cung cấp dịch vụ tư vấn và hỗ trợ kỹ thuật thi công xây dựng.

                   

Khảo sát tiếp đất chống sét cho các công trình viễn thong Thi công tiếp đất chống sét cho các công trình đài trạm Thi công tiếp đất chống sét cho các trụ anten
BÀI VIẾT LIÊN QUAN