Giới thiệu công ty

Triết lý kinh doanh - Sứ mệnh và tầm nhìn - Chính sách chất lượng

Triết lý kinh doanh - Sứ mệnh và tầm nhìn - Chính sách chất lượng

Thông tin chi tiết

1/ Triết lý kinh doanh: “Lấy hiệu quả của khách hàng làm mục tiêu hoạt động trên cơ sở đảm bảo chất lượng của sản phẩm và dịch vụ do công ty cung cấp, thể hiện ở  tiêu chí phục vụ là trung thực và tận tâm

 

 

2/ Sứ mệnh và tầm nhìn:

  • Sứ mệnh: "Giúp mọi người kết nối thông tin"
  • Tầm nhìn: "Trở thành Nhà cung cấp Dịch vụ Viễn thông “HÀNG ĐẦU” tại Việt Nam."

 

 

3/ Chính sách chất lượng:

  • Cải tiến không ngừng chất lượng sản phẩm và dịch vụ.
  • Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật, công nghệ mới, đáp ứng kịp thời nhu cầu của khách hàng. KASATI là đối tác tin cậy của khách hàng.
  • Phát triển nguồn nhân lực đi đôi với định hướng phát triển Công ty trở thành “Trung tâm Kỹ thuật Công nghệ cao KASATI”.

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN