Dự án đã và đang triển khai

Di dời, vận chuyển, lắp đặt BSC

Di dời, vận chuyển, lắp đặt BSC

Thông tin chi tiết

Di dời, vận chuyển, lắp đặt BSC

  • Khách hàng: Trung tâm Dịch vụ Viễn thông Khu vực 2
  • Số lượng: 02 BSC
  • Địa điểm: Phú Quốc – Kiên Giang; TP Cà Mau
  • Thời gian triển khai: 06/2011 – 03/2012
BÀI VIẾT LIÊN QUAN