Dự án đã và đang triển khai

Trung tâm Kỹ thuật Công nghệ cao (KASATI Plaza)

Từ các khảo sát, đánh giá và dự báo về tình hình phát triển của xã hội, các yếu tố tác động đến sự phát triển của Ngành Bưu chính Viễn thông, sự hội tụ viễn thông, tin

Thông tin chi tiết

Từ các khảo sát, đánh giá và dự báo về tình hình phát triển của xã hội, các yếu tố tác động đến sự phát triển của Ngành Bưu chính Viễn thông, cũng như sự hội tụ giữa ba lĩnh vực viễn thông, tin học và điện tử là cơ sở để Công ty Cổ phần KASATI hình thành dự án xây dựng “Trung tâm Kỹ thuật Công nghệ cao KASATI”.

 

“Trung tâm Kỹ thuật Công nghệ cao” gồm 3 cụm cao ốc văn phòng dưới dạng “Tòa nhà thông minh” với cơ sở hạ tầng hiện đại. Thực hiện các chức năng hoạt động:

 

  • Trung tâm dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật cao
  • Trung tâm nghiên cứu sản xuất
  • Trung tâm dịch vụ khai thác
BÀI VIẾT LIÊN QUAN