Dự án đã và đang triển khai

Sổ tay liên lạc điện tử học đường

Sổ tay liên lạc điện tử học đường K-School là giải pháp thông tin từ trường học đến phụ huynh qua tin nhắn SMS: theo dõi chuyên cần của học sinh,...

Thông tin chi tiết

   Sổ tay liên lạc điện tử học đường K-School: giải pháp thông tin từ trường học đến phụ huynh qua tin nhắn SMS: theo dõi chuyên cần của học sinh, điểm số, các thông tin cần biết khác.

  • Phạm vi: Đã và đang triển khai tại hơn 15 trường trên toàn quốc
  • Số lượng học sinh đang sử dụng dịch vụ: trên 16.000 học sinh
  • Thời gian triển khai: 09/2010 – hiện nay
BÀI VIẾT LIÊN QUAN