Vật tư phụ trợ

Vật tư phụ trợ viễn thông

Vật tư phụ trợ, phụ kiện ngành viễn thông, tin học, điện tử

Thông tin chi tiết

Cung cấp vật tư phụ trợ viễn thông: Thông tin di động, Truyền dẫn viba, quang ...

 

  

  

 

 

  

  

 

 

  

  

 

Vật tư mạng:

  • Cáp feeder, Connector, ống dẫn sóng;
  • Cáp luồng tín hiệu các loại;
  • Cáp quang và phụ trợ cáp quang.

  

BÀI VIẾT LIÊN QUAN