Thiết bị & giải pháp kỹ thuật

Giải pháp hỗ trợ vận hành nhà màng nông nghiệp công nghệ cao

Cho phép lập trình chế độ điều khiển tự động tại chỗ hoặc điều khiển từ xa thời gian thực bằng điện thoại di động.

Thông tin chi tiết

GIẢI PHÁP HỖ TRỢ VẬN HÀNH NHÀ MÀNG
NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO


 

1. ĐIỀU KHIỂN:
Cho phép lập trình chế độ điều khiển tự động tại chỗ hoặc điều khiển từ xa thời gian thực
bằng điện thoại di động.
ĐIỀU KHIỂN MÀN CHE NẮNG - MƯA
ĐIỀU KHIỂN HỆ THỐNG BƠM NƯỚC, TẠO MƯA, PHUN SƯƠNG
ĐIỀU KHIỂN HỆ THỐNG QUẠT ĐỐI HƯU – GIẢI NHIỆT
ĐIỀU KHIỂN HỆ THỐNG ĐÈN CHIẾU SÁNG
2. GIÁM SÁT:
Giám sát liên tục toàn bộ tình trạng của nhà màng nông nghiệp và gửi tin nhắn ngay lập
tức khi có sự số đến người quản lý . Hỗ trợ theo dõi bằng SMS và internet
GIÁM SÁT NHIỆT ĐỘ, ĐỘ ẨM TRONG ĐẤT, TRONG KHÔNG KHÍ BÊN
TRONG NHÀ MÀNG
GIÁM SÁT MỨC ĐỘ CHIẾU SÁNG, TỐC ĐỘ GIÓ
GIÁM SÁT ĐỘT NHẬP
GIÁM SÁT NHÀ MÀNG BẰNG HÌNH ẢNH THÔNG QUA CAMERA IP
2
3. GIÁM SÁT TỪ XA QUA INTERNET
Phần mềm giám sát từ xa có thể hoạt động trên các máy chủ. Cho phép ngưởi sữ dụng
xem trực tuyến tình trạng, nhật ký, lộ trình phát hoạt động của nhà màng theo chu kỳ
hoặc theo mùa vụ. Tham khảo giao diện giám sát tại
www.kasati.com.vn:8888 username : DEMO , pass: DEMO
4. LIÊN HỆ
CÔNG TY CỔ PHẦN KASATI
270A Lý Thường Kiệt, P. 14, Quận 10, Tp. HCM
Điện Thoại: (08) 38655343/ 38655344 Fax: (08) 38652487
Email: kasati@kasati.com.vn
Website: http://www.kasati.com.vn
KINH DOANH
Lê Phước Hiền – P. Tổng Giám Đốc Kinh Doanh Tel: +84-8-38655343; Ext: 295 Mob: +84-91-3-111011 Email: hienlp@kasati.com.vn
Thái Bá Dũng – Trưởng phòng Kinh Doanh Tel: +84-8-38655343; Ext: 211 Mob: +84-91-3-119966 Email: dungtb@kasati.com.vn
Tư vấn và htrkthut
Phan Hải Đăng – Trưởng phòng kỹ thuật Tel: +84-8-38655343; Ext: 255 Mob: +84-91-8-136992 Email: dangph@kasati.com.vn hoc phdang.kst@gmail.com

BÀI VIẾT LIÊN QUAN