Thiết bị & giải pháp kỹ thuật

Khóa thông minh [Smart-Lock]

Đóng mở khóa từ xa bằng điện thoại Báo động bằng tin SMS hoặc gọi điện cho người quản lý khi có sự truy nhập trái phép.

Thông tin chi tiết

KHÓA THÔNG MINH [ SMART - LOCK ]
TÍNH NĂNG CỦA SMART-LOCK


- Đóng mở khóa txa bng điện thoi
- Báo động bng tin SMS hoc gọi điện cho người qun lý khi có struy nhp trái
phép.
- Bo mt bng mt khu và bng ID số điện thoi của người dùng
- Sdng SIM di động 2G/3G/4G
- Trường hp mt nguồn điện, người dùng có thmkhóa bng chìa khóa riêng
Tư vấn và htrkthut
Phan Hải Đăng – Trưởng phòng kthut
Tel: +84-8-38655343; Ext: 255
Mob: +84-91-8-136992
Email: dangph@kasati.com.vn hoc phdang.kst@gmail.com

BÀI VIẾT LIÊN QUAN