Dịch vụ xây lắp

Xây lắp các chủng loại trụ tháp anten

Đảm nhiệm công tác lắp dựng các chủng loại trụ tháp anten tự đứng và dây co có chiều cao 80m trở lại. Đã thực hiện việc lắp dựng các trụ anten cho dự án của Vietnamobile...

Thông tin chi tiết

   Đảm nhiệm công tác lắp dựng các chủng loại trụ tháp anten tự đứng và dây co có chiều cao 80m trở lại.

Sản xuất trụ anten tự đứng Lắp dựng trụ anten

 

 

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN