Thiết bị tích hợp & giải pháp kỹ thuật

Bộ điều khiển luân phiên 02 máy điều hòa nhiệt độ (KST-ACC)

KST-ACC được thiết kế để điều khiển hoạt động của 02 máy điều hòa, có thể gắn thêm các cảm biến cháy khói, dễ dàng lắp đặt, điều khiển...

Thông tin chi tiết

Bộ điều khiển được thiết kế để điều khiển hoạt động của 02 máy điều hòa,có thể gắn thêm các cảm biến cháy khói, dễ dàng lắp đặt, điều khiển và giám sát.

Các chức năng chính:

  • Lưu các cấu hình đã thiết lập, trạng thái hoạt động và tự khởi động sau khi mất nguồn cung cấp 
  • Điều chỉnh được thời gian trễ khởi động cho từng máy điều hòa.Thời gian trễ có thể điều chỉnh từ 1 đến 5 phút. 
  • Điều khiển quạt dựa vào giá trị nhiệt độ môi trường. 
  • Có chế độ điều khiển bằng tay, ở chế độ này người sử dụng có thể tắt hoặc mở từng máy điều hòa và quạt. 
  • Trong chế độ tự động (AUTO mode) nếu máy điều hòa đang hoạt động bị hỏng, mất nguồn cung cấp thì máy còn lại trong trang thái nghỉ sẽ hoạt động. 
  • Trong chế độ tự động, hai máy điều hòa hoạt động luân phiên theo giá trị thời gian đã thiết lập. 
  • Thời gian luân phiên có thể điều chỉnh được từ 1 giờ đến 24 giờ. 
  • Có thể giám sát bằng máy tính thông qua cổng RS232.
BÀI VIẾT LIÊN QUAN