Sản phẩm, thiết bị viễn thông, tin học, điện tử

Thiết bị Harris Truepoint 6500

Đây là thiết bị truyền dẫn SDH mới nhất của Harris. Truepoint 6500 thực sự là một giải pháp cách tân về dung lượng truyền dẫn.

Thông tin chi tiết

   Đây là thiết bị truyền dẫn SDH mới nhất của Harris. Truepoint 6500 thực sự là một giải pháp cách tân về dung lượng truyền dẫn. Truepoint 6500 có khả năng có thể tích hợp đến 16 bộ thu phát trến 1 single rack và hoạt động hiệu quả trên nhiều loại băng thông như 28, 29, 29.85, 40 MHz. Thiết bị hoàn toàn có khả năng sử dụng qua hệ thống Provision Element Manager System (EMS) hay Netboss Network Management System ( NMS).

   Công suất phát của thiết bị vào khoàng +32dBm với độ nhiễu thấp 1.5dB / 4-6GHz Dãy tần số hoạt động: 4, U4, 5, L6, U6, L7, M7,U7 7W, L8, K8, 11, 13 GHz. Dung lượng đường truyền: 1 to 16x (STM-1 + 2xE1). Các kiểu điều chế: 64 and 128 Quadrature Amplitude Modulation with Multi Level Coded Modulation type FEC (QAM MLCM)

  Các loại cấu hình:

  • Up to 7+1 ACCP/ACAP/CCDP

  • Up to 2x(3+1)/2x(4+0) CCDP

  • Up to 2x(7+1)/2x(8+0) CCDP

  • Up to 3+1 double terminal

BÀI VIẾT LIÊN QUAN