Sản phẩm, thiết bị viễn thông, tin học, điện tử

Hệ thống truyền dẫn quang đa dịch vụ SpectralWave MN2300 (NEC, Nhật)

Cung cấp đa giao diện dịch vụ: 2M, 34/45M, STM-1, FE (đối với bộ STM-4 và STM-16). Cung cấp giao diện dịch vụ GE (đối với bộ STM-16)...

Thông tin chi tiết

 

Các chức năng chung:

 • Cung cấp đa giao diện dịch vụ: 2M, 34/45M, STM-1, FE (đối với bộ STM-4 và STM-16)
 • Cung cấp giao diện dịch vụ GE (đối với bộ STM-16)
 • Khả năng chuyển mạch ở các mức VC-4, VC-3, VC-12
 • Cấu trúc ghép kênh theo tiêu chuẩn G.707, G.782, G.783
 • Hỗ trợ các cấu hình mạng: Linear, ADM, Ring.
 • Hỗ trợ chức năng kết nối đa vòng Ring.
 • Khả năng Add/Drop ở các cấp STM-1, E3/T3, E1, 10/100M Ethernet.
 • Hỗ trợ giao tiếp các kênh nghiệp vụ và kênh data quản lý.
 • Tự động khôi phục và nhận dạng phần tử mạng.
 • Khả năng sao lưu và phục hồi
 • Giao diện quản lý hỗ trợ LAN 10/100 Base-T, RS232
 • Phần mềm quản lý hỗ trợ SNMP, Menu Driven, CLI, GUI, Web Browser
 • Phần mềm quản lý hiển thị cảnh báo khi có sự cố xảy ra; hiển thị trạng thái và nhật ký của các cảnh báo hệ thống; phân tích lỗi trên các cấp VC; cấu hình được cho thiết bị; thực hiện giám sát và quản lý lỗi; quản lý chất lượng. Các chức năng này cho phép thực hiện tại chỗ (LCT) và từ xa (NCT).

 

   Thông tin chi tiết về hệ thống, vui lòng download Tại đây.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN